ČÍNSKÉ TR|||GRAMY

Typologie přírody

   Trigram je jedno z tisíců hesel, která najdeme na Wikipedii. K jednotlivým trigramům jsou přiřazené soubory vlastností, popisujících jevy v přírodě i lidský charakter. Protože nemáme informační kontinuitu s tvůrci čínských trigramů, jejich znalosti nám připadají jako bájný popis z pohádek. Nerozumíme jejich podstatě, protože nám nebyly vysvětleny, natož pak podány technickým jazykem. Někdy nepokládáme za možné, aby věci z dob dávno minulých měly vysokou informační hodnotu. Proto doufám, že následující stránky budou natolik výmluvné, aby vás přesvědčily o významu těchto symbolů. Čínské trigramy ovlivňují celý náš svět.

Historie trigramů

sahá do starověké Číny. Jejich autorem byl údajně císař Fu-si, který vládl zhruba tři tisíce let př.n.l. Podle legendy spatřil vyváženost různých typů energií v jakési vizi. Vynalezl čínské písmo, kalendář a pozvedl různá hospodářská odvětví. Ať už to bylo jakkoliv, máme štěstí, že své vize zapsal (což není nemožné, Mozart také dokázal zapsat celé skladby, které slyšel pouze jednou). Fu-si sestavil osm trigramů, které se staly základem knihy I-ťing - Kniha proměn. Alespoň tato podstata se dochovala v nezměněné podobě do dnešní doby. Význam se časem omezil na věšteckou knihu, ale původně byl určitě mnohem hlubší.

TR|||GRAM

je sestava tří čar, znázorňujících tři základní směry v prostoru a proudění energie v nich. Jejich zápis je vlastně PROSTOROVÝ BINÁRNÍ KÓD. Způsob proudění energie ve třech směrech v prostoru určitým způsobem ovlivňuje celou přírodu. V rámci živé přírody pak pozorujeme u zástupců jednotlivých trigramů shodné vlastnosti, jak fyzické, tak psychické.


Existuje 8 čínských TR|||GRAMŮ,

k nimž náleží 8 typů lidí.

Náš trigram je na nás fyzicky vidět.


   Tyto stránky si samozřejmě nekladou za cíl stát se klasickým vědeckým pojednáním. Stojí někde na hranici filozofie, ovlivněné exaktními vědami. Nicméně, poznání, že každý z nás má svůj vrozený trigram, vám ohromně rozšíří pohled na svět a vysvětlí, proč lidé vypadají a chovají se určitým způsobem, a někteří jsou si dost podobní. Pokud jste někdy slyšeli o archetypech, tady je snad i uvidíte. Rozeznávání typů je především hra, ve které zapojíte pozorovací schopnost a intuici. Bez intuice by na světě nebylo žádného nápadu. Vytvořili jsme si mýtus, že to, co nelze exaktně změřit, je nevědecké a neprokazatelné. Není, jen jsme zatím nepochopili podstatu.

   Základní krédo rozeznávání typů lidí vyjadřuje obrázek níže. Určitě se vám někdy v životě stalo, že vám nějaká osoba připomínala jinou, protože je STEJNÝ TYP, aniž by si musely být nějak zvlášť podobné v obličeji. Už na vysoké škole, a poté opakovaně, jsem si všimla, že mi jedna kamarádka připomíná druhou. Jako bych znova byla ve společnosti stejné osoby. Měla podobné utváření těla, mimiku tváře, pohyby, tón hlasu a smíchu, názory, a bylo s ní stejným způsobem dobře. A přesně o to jde. O intuitivní zachycení a pochopení vjemů, které všichni na ostatních vnímáme, a hledáme si podle nich přátele či nepřátele, aniž bychom si uvědomovali, proč. Někdy už z dálky vidíte, jestli osoba jdoucí proti vám po chodníku je vám sympatická, nebo ne, protože váš mozek alespoň přibližně zanalyzoval, jestli spolu vzájemně ladíte.

   I já jsem samozřejmě musela někde získat základní informace. Znám metodu OCTO CODES Táni Havlíčkové https://octocodes.cz, která se vztahuje přesně k tomuto tématu. Koncem roku 2016 jsem náhodně objevila její videa a volně přístupné texty na internetu. První video zachycovalo paní, která byla tzv. typ ležérní (podle čínské typologie trigram Jezero). Přestože video nenahradí osobní kontakt, měla jsem štěstí. Fyzický dojem, který tato paní vyzařovala, se shodoval s dojmem, jakým působila moje maminka. I vlastnosti se shodovaly. To mi pomohlo pochopit, v čem tkví základní informace této metody. 

Je to právě celkový fyzický dojem, kterým člověk na ostatní působí. Jde doslova o URČITÝ KONKRÉTNÍ FYZICKÝ TYP.


   Soubor vlastností, který je k danému typu přiřazen, je velmi užitečným vodítkem, ale odchylky v jednotlivých vlastnostech zase tak moc neznamenají. Každý máme nějaké předky a jejich typy nás modifikují. Proto po planetě chodí několik miliard individualit, ale v základu každý z nás patří do jedné z osmi daných skupin. Pokud tento systém spatříte, je vám jasné, že není víc co hledat. Pochopila jsem, proč mi kamarádky připomínaly jedna druhou. Byly pro změnu typ extravagantní (trigram Oheň). Potom už jsem pokračovala vlastním pozorováním světa. Dál nebudu používat názvosloví OCTO CODES, je to chráněná značka a je jednoduché najít informace.

   Jsem vděčná Táně Havlíčkové, že díky svému pozorovacímu talentu a kreativitě otevřela tuto oblast. Jinak už bychom se možná nikdy nedozvěděli, jaký je skutečný význam trigramů. V tomto případě můžeme sledovat jejich vliv na živé přírodě, na typech lidí, ale je naprosto jasné, že nějak souvisejí s celkovým energetickým fungováním našeho světa. 

   Mně osobně toto téma umožňuje dívat se na zákonitosti přírody z různých úhlů a chápat nové souvislosti. Jsem přírodovědec, a hledání vztahů, jak v živé přírodě, tak ve vesmíru obecně, považuji za jednu z nejvíc fascinujících věcí. Pochopitelně se na těchto stránkách nevyhnu určité informační duplicitě, co se týče popisu vlastností trigramů. Přiřazení typů lidí k jednotlivým trigramům pochází od OCTO CODES. Přesto všechny popisy jsou autentické, psané z mého osobního pohledu. Nadstavba, týkající se prolínání se světem energií, už zahrnuje výhradně mé vlastní postřehy, zkušenosti a dedukce.

Čínské TR|||GRAMY jsou typologií přírody a stojí za to o nich psát.

Tyto stránky jsou první z řady, která se bude postupně tvořit pod značkou free sc|||ence.  

Volná věda, protože věda je tu především proto, aby hledala to nové, a dávala přitom prostor všem možnostem i zdánlivým nemožnostem.