8 TR|||GRAMŮ


TR|||GRAM

se skládá ze tří čar, které se zapisují vodorovně pod sebe. Každá z čar vyznačuje osu, kolem které se točí - proudí energie. Tyto osy jsou ve skutečnosti na sebe kolmé. Energie kolem každé z nich může proudit dvojím způsobem:

| JANG - aktivně - na obrázku plná čára   | JIN - pasivně (opačný směr) - přerušovaná čára

Trigramů je osm, neboť máme tři čáry pod sebou a dva možné typy čar. Vzniká tak osm kombinací. Vím, že ten matematický úvod nezní moc zábavně, ale prosím o trpělivost, je to důležité pro pochopení podstaty. JANG a JIN si představte, jako když pravou rukou točíte po směru hodinových ručiček, nebo naopak proti směru. Když vy vykonáváte práci, nebo vás naopak nějaká energie pohání. To druhé vás může dostat i tam, kam nechcete, ale zase jste schopni u toho spoustu věcí vnímat. A rozhodně ta pozice nemusí být pro vás snazší, právě naopak. Jang je jako parní válec, hmota, která tvoří, ale zároveň od sebe všechno odtlačí. Jin je jako lžíce bagru, která nabírá hmotu a musí ji zpracovat, než se někam dostane. Jang je akční, tvrdý, neústupný. Proto musí existovat i prostor, který tu tvořivost přijímá, a to je Jin - smířlivý, klidný, citlivý, shovívavý.

   Definice "jang a jin = dobro a zlo" v tomto případě nedává smysl. V obou protipólech najdeme jistý druh dobra i zla. V principu lze souhlasit s termíny tvrdost a jemnost, tvořivost a přijetí, v duchovní sféře moudrost a láska. JANG odráží, JIN pohlcuje, jako to dělají jakékoliv materiály se světlem. Samozřejmě, v určité míře máme tyto vlastnosti všichni, vlastně je má celý vesmír, ale podle trigramů jsou různě intenzivní. Přestože v binárním kódu bývá Jang označován jedničkou a Jin nulou, ve skutečnosti to není nula, ale spíš mínusová hodnota, opačný směr proudění energie, jako opačný směr elektrického proudu v elektrotechnice.

   Horní čára trigramu je čára hlavy, svislá osa. Znamená "JÁ", reprezentuje mysl a individualitu. Zastupuje ego, abstraktní svět, pravidla, rozum. Jangová čára hlavy obecně značí rozhodnost a ostřejší výraz v obličeji. Tito lidé jsou více individualisté, snadněji se rozčílí, rychleji je vytočíte (i když třeba trigram Vítr vám to nemusí dát najevo a pravidla si přizpůsobuje podle citů). Jangová čára hlavy občas způsobuje ostrý efekt "všechno vím, všechno znám". Lidé s jinovou čárou hlavy nemívají tak ostře řezané rysy. Chtělo by se říct, že nejsou tolik neústupní nebo tvrdohlaví, ale tady dokáže zapůsobit i čára těla, dost svéhlavý umí být trigram Bouře. Jisté je, že snadněji zůstávají v úžasu nad uměním druhých, přírody, čehokoliv, protože jejich vlastní ego není tak silné, aby to překrylo.

   Střední čára je čára srdce, osa předozadní. Znamená "DUŠE". Vyjádřit se o jejím praktickém projevu je nejtěžší, protože zahrnuje to neviditelné, co nás nejvíc dělá živou bytostí, a to jsou city, pocity, touhy. Rozdíl v tomto faktoru asi nejvíc zamíchá naší osobností. Ve srovnání s živočišnou říší je jang v srdci "psí povaha", jin je "povaha kočičí". Z obecného pozorování můžeme říct, že zatímco projev čar hlavy a těla je svým způsobem pravidelný, čára srdce má v sobě cosi nepravidelného. V obou variantách v nás podporuje určitý druh kreativity, pokaždé jinak. Jangová čára srdce funguje jakoby v kooperaci s ostatními jangy, určitým způsobem je podporuje i brzdí, jinová jim spíš dává prostor se samostatně projevit. Vzájemnou souhrou faktorů potom vznikají jedinečné kombinace. Kouzlo je v tom, že čára srdce má v sobě prvek laskavosti, ať je jin nebo jang. City jako takové máme všichni, ty dva typy mají jen rozdílné vedlejší efekty. Jangová čára srdce znamená jistou chaotickou neorganizovanost svého nositele. Té si třeba trigram Nebe nemusí být plně vědom, protože má všechny tři směry v jangu... Přírodní chaos je nádherně vidět u trigramu Voda, kde je tento faktor v sólovém projevu. Obecně podporuje touhu rozhodovat věci podle srdce, podle vyšších principů, nikoliv podle rozumu nebo nastalých skutečností. Jinová čára srdce přispívá k hereckému talentu. Skutečně drtivá většina lidí v showbyznysu se rekrutuje z těchto typů, především je to trigram Oheň. Někomu ta kočičí povaha a někdy i měkkost (u žen) vyloženě sluší. Lidé s jinovou čárou srdce snadněji vytvoří nový vztah, jsou v tomto ohledu jakoby přístupnější, snadněji k nim proniknete. Zda jste povahou spíš "pes nebo kočka" tedy záleží trochu víc na faktoru čáry srdce, než na tom, zda jste muž, nebo žena :-)

   Dolní čára je čára těla, osa pravolevá. Znamená "MY", reprezentuje tělo a kvantitu. Zastupuje MATERIÁLNÍ SVĚT, REALITU, JEJÍ DOPAD NA NÁS A SCHOPNOST VYROVNAT SE S NÍ.. Mimo jiné se shoduje s osou času - o tom více v Souhrnu. Jangová čára těla je pro mě obvykle dost markantní. Reprezentuje skutečný pohyb, vytrvalost a sílu v těle, pevný, jistý dopad při chůzi, obzvlášť u trigramu Nebe takový "prošlápnutý krok". Lidé s jangovou čárou těla mají zřetelně lepší tvorbu svalové hmoty a hezčí, plnější svaly. V životě víc směřují k sebenaplnění, k uskutečnění svých cílů. Čára těla je vlastně pomyslná osa, kolem které se pohybují nohy, když běžíme. A přesně proto je někdo na atletiku, a jiný na synchronizované plavání. Lidé s jangovou čárou těla mají lepší pochopení pro různé obranné techniky, bojové sporty, pohotovější reakce při míčových hrách. Lépe než druzí vnímají fakta "odezíráním z okolí". Dámám těchto typů opravdu sluší rovná bota. Jestli vás na youtube zaujala slečna, která perfektně tančí Shuffle Dance (určitě měla i perfektní svaly), má tuto dispozici, jde jí, a doslova jí sluší typ tance, který obsahuje tvrdý dopad nohou na zem. To ani nemluvím o tom, že jangová čára těla zlepšuje metabolismus a spoustu žen zachraňuje od celulitidy (strašná nespravedlnost :-) Pro většinu těchto lidí je snazší vystupovat na veřejnosti, tlumí to stres. Je tu i určitý zásadní vztah k tvorbě humoru. Lidé s jinovou čárou těla se občas nad zemí vznášejí jako elf, což zase tvoří jiný druh krásy. Ten efekt zaznamenáte spíš u subtilnějších jedinců. S jinovým tělem je horší domluva, pokud po něm něco chcete. Výkon, výdrž, tvorbu svalů, hubnutí (v případě, že máte tendenci přibírat). Když se vrátíme k tomu pohybu a tanci, hodí se sem měkčí styl. Je jedno, jestli se budou vlnit na diskotéce, nebo v havajských rytmech. Většina těchto typů má větší sklon k altruismu, jsou více otevření vůči vlivům okolního světa, v tom pozitivním i negativním smyslu. Vše, co se jim v životě přihodí, do sebe jakoby vsakují a trvá jim dlouho se toho zbavit, nemají obrannou bariéru. Jsou lehčeji napadnutelní, zranitelní, občas víc podléhají abstraktním představám. To neznamená, že by neměli odvahu. Jen doslova nemají pevnou půdu pod nohama, a v případě nutnosti tomu musejí čelit. Čára těla totiž znamená schopnost tvoření reality i odrážení vnější negativity. Schopnost vyrovnávání se s realitou. Pohotovost ve faktické reakci (když potřebujete tzv. někoho odpálit). Umění okamžité argumentace! Pomyslnou obrannou zeď, kterou si kolem sebe dokážeme postavit. Také určitou sebejistotu, jak fyzickou, tak psychickou. To všechno tito lidé trochu postrádají a je zkrátka těžší postavit se životu. Pokud pracujete jako lékař u záchranné služby, potřebujete kromě vzdělání i jang v těle, jinak vás to zabije. V určitých případech tuto funkci dokáže převzít jangová čára hlavy, takže přinejmenším trigram Hora v mužské verzi s tím problém mít nebude.

   Příroda má tu vlastnost, že vždy s novou kombinací faktorů vzniká nová výsledná kvalita. Takže kombinace výše uvedených vlastností potom nelze brát čistě matematicky. Je tam matematický základ, ale my výsledek vnímáme SPOJITĚ, jako něco originálního, což je jedno z tajemství vesmíru. Toho si můžeme všimnout u jednotlivých trigramů. Není to prostá kombinace čar a vlastností, plus a mínus. Vždy je tam něco jedinečného, co neobsahuje žádný z kombinovaných faktorů.


   Pro ilustraci si lze představit jednotlivé směry v prostoru na trojrozměrném barevném modelu. Modrá čára hlavy - směr svislý, zelená čára srdce - směr předozadní, červená čára těla - směr pravolevý. Tím dostojíme i barvám čaker v lidském těle. Jednotlivé trigramy potom mohou být reprezentovány konkrétními barvami kostky*. Vlastně u každého typu mají svoje barvy i jednotlivé čáry trigramu. Zkuste to vnímat jako druh energie, který ladí s naší osobností, ne přímo návod na oblékání, i když to také souvisí. Protože vesmír nejsou jen barvy, ale i tvary, zvuky, atd., hodilo by se ke každému typu namalovat kapku vody prosvětlenou odshora dolů příslušným spektrem barev. Proč kapka vody? Protože je nahoře ostrá (oblast čáry hlavy) a dole kulatá (oblast čáry těla). Na Zemi také dopadá seshora krátkovlnné "bodavé" záření a odrazem od povrchu Země se mění na "zaoblené", dlouhovlnné. Kdo bude chtít vidět analogie, ten je uvidí.


TR|||GRAMY

jsou ČÁROVÝ KÓD, takže nikdo není ve svém základu "něco mezi"! U každého z nás proudí energie v těle převážně podle jednoho z těchto osmi vzorů. Náš trigram tvoří > 50 % naší osobnosti, jak fyzicky, tak psychicky. Trigramy našich předků ho modifikují. Tím vzniká v praxi velká škála rozmanitosti. Souhra energií v našem těle také funguje spojitě,  takže je někdy těžké říct, která vlastnost či reakce je naše vlastní, a která po předcích. Přesto základní trigram lze vysledovat snadno, někdy i vliv rodičů. Trigram se v rodině často dědí ob generaci. Proto se říká, že talent se dědí ob generaci! V rámci změny se často i prohodí pohlaví. Vnuk je po babičce, vnučka po dědečkovi. Pokud si vzpomeneme na slavnou ságu Cirkus Humberto, i tam to lze vysledovat. Ale nic z toho samozřejmě není pravidlem!

   Žena ve srovnání s mužem je vždy JIN a muž je JANG. To je vyšší hierarchická nadstavba. Z toho důvodu mužům lépe sluší humor a ženy si naopak lépe pamatují různé životní události, ať už pozitivní, či negativní. jsou obecně citlivější a všechno v nich víc zůstává. JANG také znamená "vystačím si sám". JIN "potřebuji s někým být". U každého typu je mužský zástupce razantnější a odolnější, žena je jemnější. Ale v rámci mužů je daných osm typů a v rámci žen také. Totéž platí u zvířat a jejich povah, a kdyby květiny uměly mluvit... Zastoupení jednotlivých trigramů v populaci je různé, podle toho, jak je to výhodné pro přírodu, protože každý má své místo. Spoluprací všech typů vzniká ideální celek, společnost, JIN a JANG v ROVNOVÁZE.

   Během života se mohou vaše postoje přizpůsobovat aktuální situaci, ale vrozené reakce nezměníte. "Ze své kůže nevyskočíš". To se projevuje obzvlášť ve stresových situacích. Stejně tak nezměníte mimiku tváře, tón hlasu, styl chůze. "Přetvařovat se" ohledně svého typu nelze. Zpočátku se mi trigram lépe poznával u žen, a vlastně to dodnes platí. Žena má výraznější mimiku a gesta, na jejím zevnějšku je víc patrné i její nitro. Muž je víc uniformní. Lze to vysledovat i na dámské módě, kde se můžete kreativně rozmáchnout. U muže je nutno zůstat v určitém standardu. Opět to souvisí s tím, že žena je jin a muž jang. Muž má kolem sebe jakoby silnější obrannou stěnu, kterou si přirozeně vytváří.

   Pro určení trigramu je v zásadě nutný osobní kontakt. Fotografie jsou zavádějící, a ani video není záruka. Nenahradí to přímý fyzický dojem. Přibližně jsem popsala účinky jangu a jinu v jednotlivých směrech, neznamená to ale, že bych člověka cíleně rozkládala na součástky. Někdy se to tak děje, že si jako první všimnete určitého detailu. Ale obecně vnímáte člověka jako celek. Výsledek, který musí pocitově zapadnout. Někdy je to jasné na první pohled, jindy si s odstupem času poopravíte názor. Proto vím, že není dobré se při určování typů unáhlit, přestože jsem se toho sama někdy dopustila. První dojem nemusí být konečný dojem. Také to neznamená, že by měl člověk neustále "zapnutý radar", průběžně se zapíná každému z nás při interakci s okolím. Abych vám co nejvíc přiblížila, jaký dojem daný typ člověka vyvolává, přiřadím k jednotlivým trigramům známé osobnosti. Mohla bych se v individuálním případě splést, protože je neznám osobně, ale pevně doufám, že dosáhneme výsledného efektu.  V případě herců je samozřejmě myšlena přímo jejich vlastní osobnost, nikoliv charakter postavy.

   Trigramy se obvykle zakreslují do kruhu, společně se symbolem jin-jang. Zvolila jsem pořadí vyobrazené na následující rytině. Budu postupovat od vrchu podle hodinových ručiček.

https://www.krasnapani.cz
https://www.krasnapani.cz

   Budu ráda, pokud se vám díky mým stránkám zjeví před očima svět jako na dlani. Vaši známí, blízcí, i vaše vlastní já. Mně to kdysi trvalo zhruba dva dny občasného přemítání, než mě konečné ujištění ohledně mé osoby doslova udeřilo po hlavě. Popisy trigramů jsou mnou zákonitě ovlivněny. Kdybych se snažila zůstat čistě neutrální, nic nebude autentické. Rovněž barvitost textu slouží k pochopení podstaty. Některé popisy budou obsáhlejší a hlubší, protože jsou to lidé z mého nejbližšího okolí. U jiných nemám šanci toho tolik vědět. Když pomineme rodinu, hraje v tom roli i četnost a soulad jednotlivých typů, to, s kým se víc přátelíte. Věřím, že to bude zábava i poučení. Rozhodně není nutné, aby každý z nás pronikal hluboko do určování trigramů. Někdo hned vidí souvislosti jako ve filmu, jinému stačí záblesk, že něco takového existuje.


* Barevné čtvercové plochy u trigramů jsou představovány uměleckými akvarely paní Jarmily Králové  https://www.obrazykralova.cz