SOUHRN

Důvodem sepsání těchto stránek je jednoznačný důkaz pravdivosti čínských TR|||GRAMŮ.

To, že dané věci můžeme vidět, slyšet a vnímat, je nejlepším důkazem uváděných souvislostí.


Jak je to s rozumností typů...

   Na obrázku níže je souhrn všech typů a jejich symbolů. Dvojice spojené svorkou jsou si fyziognomicky i fyziologicky podobné. To znamená, že  byste našli shodné vnější znaky a jejich organismus funguje obdobně. Mají totiž shodu v čáře těla i srdce (čteno odspodu). Liší se v čáře hlavy (horní čára). To je vlastně kvantitativně nejmenší rozdíl, který může být, pokud to zase vztáhneme na představu kapky vody, rozdělenou na tři části. Na barevné kostce jsou tyto typy nad sebou. Vzájemně fyzicky podobné jsou si tyto dvojice: Země - Hora, Voda - Vítr, Bouře - Oheň, Jezero - Nebe. Podle OCTO CODES je na tomto principu založen i systém stravování. Váš typ do značné míry určuje tvar vaší postavy, a když např. přiberete, i tuk se bude ukládat specifickým způsobem. Dokonce by se u konkrétních typů dal najít i sklon k určitým nemocem, ale tam už hodně hraje roli genetika, typy vašich rodičů, atd. Nás tady zajímá jiná věc. Dole pod svorkou je vždy nakreslená dvojice shodných čar (tělo + srdce), s názvem "Mladý či Starý, Jin nebo Jang". Typy, které mají přízvisko "Starý", jsou rozumné, "Mladý" značí nerozumné. Nemá to nic společného s věkem ani inteligencí.

Jedná se o poměr zapojení rozumové a citové složky v jednání!

Kdybychom všichni byli nerozumní, bude tu chaos. 

Kdybychom všichni byli rozumní, nezbyde nikdo, kdo do toho půjde, ať to stojí, co to stojí...


Typy rozumné
Nebe, Jezero, Země, Hora

   Všimněte si, že i jednotlivé názvy vždy znamenají něco stabilnějšího. Tito lidé lépe promýšlejí věci, než se do něčeho vrhnou. Také jim nečiní potíže zapojit občas tu rozumovou složku i do citových záležitostí. Dokážou vám nadnést pohled na věc z úplně jiné stránky, než ji vidíte vy sami, protože na to jdou víc racionálně. U některých je ta rozumnost trochu patrná už v dětství, nejrozumnější je trigram Hora. U jiných dojde k mírné změně s nástupem dospělosti. Takto jsem to třeba zaznamenala u syna - trigram Jezero. On sám tu změnu také postřehl, ale samozřejmě se zase ustálila jakási rovnováha. Jsou to milí lidé, ale tzv. myslí na zadní kolečka. Nebe je velmi impulsivní osobnost, ale věci promýšlí. Naopak Země, ti jsou citliví, ale opatrní. U všech rozumnějších je pochopitelně nespočet situací, kdy se zachovají intuitivně.

Typy nerozumné
Oheň, Bouře, Voda, Vítr

   Tito lidé se i v dospělém věku rozhodují mnohem spontánněji. Jejich vlastní city je často převálcují. Někdy, i kdyby chtěli sami sebe donutit k rozumovému rozhodnutí, už samotná ta věta směřuje ke katastrofě, protože důsledky rozhodnutí neustojí! Při popisu trigramů jsem musela zvolit výstižná označení, abych je odlišila, ale rozhodně bych nechtěla upřít první místo v bláznovství trigramu Oheň :-) Někteří se sice ozvou, že pubertu už mají za sebou a jsou dost racionální, ale jak už bylo řečeno, u nich je to o tom, zkombinovat nezkombinovatelné. Bouře, to je taková divoká karta. Vítr a Voda, kde i přiřazené barevné spektrum svádí ke slovní hříčce "zelenomodrý, pro blázna dobrý", ti se méně projevují navenek (Vítr je výraznější), o to víc to někdy vře uvnitř.


   V přírodě je všechno vyvážené, což je nám ku prospěchu. My totiž dokážeme přebírat ten typ energie, kterým sami nedisponujeme, částečně od ostatních. Nejen, že nám můžou pomoct, poradit, ale někdy stačí jejich pouhá přítomnost (nebo i představa dané osoby), aby vás povzbudila, dodala vám odvahu a jistotu, nebo vás přiměla k jiné reakci než o samotě. Proto si v životě nejlépe počíná ten člověk, který je obklopený rozmanitým přátelským prostředím. Když se vrátíme nahoru na obrázek, v jeho spodní části se to sbíhá do dvou kategorií, Jin a Jang, podle čáry těla. Jak bylo popsáno v úvodu, lidé s jangovou čárou těla jsou trochu lépe vybavení pro život, lépe fungují jako samostatná jednotka. Taky si možná víc vystačí sami - méně trpí osamělostí. Ve dvou případech se to dokonce páruje s rozumností - Nebe a Jezero, což je jako výbava do samostatného života úplná paráda. Obzvlášť, když jste muž... Oheň a Bouře se taky zaručeně v životě neztratí! Když se podíváme na jinovou stranu, trigram Hora i jemný trigram Země zachraňuje ta rozumnost. A zbývá nám Voda a Vítr. Tahle jednotka není ani samostatná, ani rozumná. Obzvlášť, pokud jste žena... V případě krize je zachraňuje jakýsi vnitřní optimismus a smysl pro přežití.

   Je to úžasný propletenec, díky němuž jsme všichni schopní si nějak rozumět, a se kterým se dá hrát donekonečna. Projev čáry hlavy a těla je na člověku nejvíc fyzicky patrný. I proto nás při popisu prvních trigramů snáz napadá, kdo z našeho okolí by to mohl být, ke konci už se člověk trochu ztrácí. Někdy je v praxi složitější rozlišit dopad těchto dvou viditelnějších elementů. Přeneseně, je vám trochu jedno, jestli vás zrovna spálí mráz nebo sežehne žár z kamen. Čára srdce je ten střední vír, který to všechno zamíchá. Oblast rovnováhy, kterou ale také fyzicky vnímáme. O tom bude ještě řeč.

   Typy, co se liší pouze čarou srdce, se navzájem liší rozumností a nerozumností... Ty, které jsou z čelního pohledu na kostce za diagonálou (modrá, fialová, červená), mají rády, když věci mají určitý řád. Ty před ní (žlutá, zelená, tyrkysová) na řád kašlou. Bílá i černá ho uznávají, ale každý ze svého diametrálně odlišného pohledu. Rozumnost a řád se vždycky nemusejí potkávat :-) Řád se obecně pojí s typy označenými na hořejším obrázku jako Jin, což je zadní strana kostky. Typy označené jako Jang (přední strana kostky) řád moc nepotřebují. Nejvíc z nich na něm teoreticky lpí trigram Nebe. Toto rozdělení je především dáno čárou srdce, která v jangu způsobuje jistou chaotičnost, jak bylo popsáno v úvodu, v jinu horuje spíš pro ten řád. V momentě, kdy se vám podaří se v tom zorientovat, zjistíte, že zatímco bychom tu našli typy, které jsou zároveň "nesamostatné, nerozumné i nepořádné", nenajdeme vlastně nikoho, kdo by měl skutečně opačnou sadu vlastností. Nikdo není rozumný, pořádný, samostatný, tedy něco jako stroj. A to, myslím si, trochu zachraňuje svět :-) 

   Když jsou spodní dvě čáry trigramu stejného typu (obě jin nebo obě jang), jejich vliv se trochu vzájemně ruší (jako reciproká vlna) a vy na dotyčném vnímáte především projev čáry hlavy. Takže Hora a Nebe jsou ostří, Země a Jezero milí a vstřícní. Celkem to funguje i opačně. Když jsou horní dvě čáry stejné, Země a Vítr lítá někde ve vzduchoprázdnu a všechno jim trochu trvá, Nebe a Bouře hned realizují. Vždy najdeme souvislosti, které zřejmě kvantitativně respektují strukturu pyramidy, čtyřstěnu nebo právě té kapky vody. Čísla u trigramů na horním obrázku označují nějaké pořadí. Číňané je uspořádali do tzv. magického čtverce. Na barevné kostce podle nich od 1 projdeme "barvy temnoty", 5 je ideální střed šedi, pak barvy světla až k 9, poté asi znovu na začátek... 

   Základní trigram druhé osoby je až drtivě určující při hledání partnera, pokud se rozhodujeme intuitivně. Proto si lidé hledají stejné typy! V užším výběru pak rozhoduje právě celková osobnost dotyčného. Pokud to všechno klapne, nastává takový ten "wow efekt". Tato záležitost je samozřejmě vysoce individuální. Základní trigram partnera rozhodně nemusí být pouze jeden. Jen pro zajímavost, u mě jsou ty typy mužů přesně dva, celý život, aniž bych o tom, samozřejmě, dřív cokoliv věděla. S výběrem partnera, tak jako všude, hledáme vyváženost. Někoho, kdo má určitou odlišnost, kterou obdivujeme, ale zároveň si s ním rozumíme, tedy máme něco společného. Naše intuice nám to řekne bez analýzy!

      Svět opravdu funguje na principu Jin-Jang binárního kódu. Samozřejmě s tím vyvstává spousta otázek. Určité typy lidí mají sklon k určitému chování, ale obecně IQ (inteligenční kvocient) prochází napříč spektrem a ještě lepší zpráva je, že i EQ (emoční kvocient) se v zásadě chová stejně. To, jestli je někdo upřímný člověk nebo sketa, rozhodně není záležitostí konkrétního typu. Dalo by se uvažovat o variantě, kdy se v rámci generačních mixů dlouhodobě kumuluje shodný faktor v jakékoliv variantě, především v čáře srdce, a dochází k nevyváženosti. Ale to je teorie. Když se díváme na čínské trigramy, polovina lidí by vždy měla mít nějakou vlastnost, a druhá polovina ne. Ale tady se nám trochu bortí kostička z Minecraftu, protože při bližším zkoumání se obvykle z těch čtyřech najde jeden typ, který se tomu nějakým způsobem vymyká. Matematika vesmíru bude asi zajímavější.

   Nezabývám se astrologií, ale vím, že ohledně povah tato otázka padne. Když připustíme, že ve vesmíru všechno souvisí se vším, tak proudění energií podle trigramů opravdu tvoří základ osobnosti, jak fyzicky, tak psychicky. Hned potom bych dala prostor astrologii. Je to další rozměr, nuance, která se částečně prolíná. Dámy se zeptají, jak je to s tím oblékáním. Vězte, že typ osobnosti je pro výběr stylu naprosto určující, pro výběr barev vlastně také. Se známou barevnou typologií podle barvy vlasů a pleti se to zase vždycky nějak kryje nebo to lze přirozeně sladit. Příroda nás rozhodně nevyrobila jako rozpolcenou osobnost.


Souhra energií

   Celou dobu se zde mluví o čárách hlavy, srdce a těla, jakožto osách, kolem kterých proudí energie v našem těle, v těle ostatních živých organismů, a možná i v neživých objektech. Zhruba před rokem jsem dostala darem železnou věc, o které jsem nevěděla, k čemu slouží, ale strašně se mi líbila. Časem jsem zjistila, že jsou to nedokončené sluneční hodiny, a právě na tomto modelu lze demonstrovat směry energií. Opět trochu zapojíme fantazii a představíme si šipku na následujícím obrázku vodorovně se zemí. Potom vnější okruh s římskými číslicemi se otáčí kolem svislé osy - čára hlavy (mohli bychom ji také nazvat čárou abstrakce). Střední okruh, který je tu téměř neviditelný, se otáčí kolem osy předozadní - čáry srdce, jakoby jel po vnitřním okruhu po naznačených kolejničkách. Vnitřní okruh, který sedí na šipce času, se otáčí kolem ní, osy pravolevé, což je zároveň čára těla (čára reality). Směr otáčení každého kruhu vždy určuje, zda je to energie Jang nebo Jin.

   Výsledný vertikální vír kolem čáry hlavy (jako tornádo) se z hlediska času pohybuje zleva doprava, podél šipky. Ta energie je jakoby věčná. Skutečně, když si člověk něco představuje v mysli, tak minulost je vlevo, budoucnost je vpravo. Vír energie kolem čáry srdce má stoupající efekt, pohybuje se nahoru, je to duše :-) Vír kolem čáry těla se pohybuje horizontálně kupředu, právě tak jako když běžíme. Lidé, kteří mají jangovou čáru těla, dávají větší důraz na čas, na realizaci a splnění cílů, víc si uvědomují jeho důležitost. Netuším, kdo takto vytvořil sluneční hodiny, ale myslím, že takových pokladů naše minulost skrývá víc. Ohledně souhry energií jsem kdysi narazila právě na informaci, že čára těla je osa, kolem které se pohybují nohy, když běžíme. Zdroj informace už nezjistím, ale díky tomu začalo všechno zapadat jako puzzle. Je pravděpodobné, že energie ve skutečnosti tvoří útvar, kterému se říká double torus. Na obrázku je jedna z možností směru proudění. Na bodech pohybujících se po povrchu vidíme ponejvíce souhru čáry hlavy a těla, což je přesně to, co je podle předešlých popisů z vnějšku nejvíc patrné na osobnosti člověka. Prostřední vír působí spíš uvnitř struktury, přestože ve výsledku má asi největší dosah. Nějakým způsobem energii přesměrovává a vrací zpět do nekonečného oběhu. Mimochodem, jako double torus údajně pracuje i naše Zeměkoule...  

dualtorusgif.gif

   V úvodu je zmínka o tom, že s každou novou kombinací faktorů vzniká něco navíc, nová kvalita, kterou vnímáme spojitě jako originál. To stejné funguje i nadčasově. S každou novou generací jsme o něco chytřejší a šikovnější, ač se to někomu nemusí zdát. To, že se starší generaci zdá, že mladí jsou na tom hůř, je způsobeno tím, že oni jsou v ten moment v životě dál, mají víc zkušeností. Nové generace dostanou z nás to nejlepší a vznikne nadstavba, která předčí to, z čeho vzešla. Vesmír se nejen rozpíná, ale i učí! My, jako jeho součást, se učíme s ním. Obecně je nutno si přiznat, že z hlediska Platona jsme stále ve fázi "Vím, že nic nevím". Protože je těžké popsat něco, pokud nejste URČITOU ÚROVEŇ NAD TÍM. A ta úroveň přirozeně vzniká s vývojem lidstva a vesmíru jako takového. Až jednou zjistíme, jak z energetického hlediska funguje hořejší struktura, tak se asi dozvíme víc než o typech lidí...


   Tyto stránky vznikaly průběžně víc než rok, a děkuji, pokud jste v jejich čtení vydrželi do konce! Pevně doufám, že jste se alespoň trochu pobavili a podívali se na svět jinýma očima. Spousta z nás se určitě ve svém typu nenajde ve všech vlastnostech, právě proto, že v konečném výsledku jsme individuality. V praxi se to opravdu poznává z velké části podle fyzického vzhledu a celkového dojmu, protože už víte, jak takový člověk působí. A znovu opakuji, že první dojem nemusí být poslední dojem. Problematické je to především u lidí, jejichž dědictví po některém z předků je téměř stejně silné jako vlastní osobnost. Takže někdy to definitivně zapadne až poté, co znáte dotyčnou osobu delší dobu. A to nejen z filmu, kde vám promítají sled trojrozměrných obrázků na dvourozměrném plátně. Nýbrž z reálného života, kde máte přímý čtyřrozměrný dojem, pokud jako čtvrtý rozměr počítáme čas, tedy kontinuální pohyb. Pro mě je toto téma částečně uzavřené, i když není vyloučeno, že ohledně otázky proudění energií se k němu v budoucnu nějak vrátím.

   Všechno zde je založené na našem vnímání, na druhé straně je na něm založená celá lidská existence, a existence živého světa obecně. To, co označujeme za duchovno, je ve skutečnosti i fyzika, kterou jsme zatím nepochopili. Moje příští stránky by měly být o energiích v tom dnešním techničtějším pojetí, ale určitě zase nebude chybět spousta futuristických myšlenek! Zde možná jedna poznámka k úvodu, jak je to s tou možností, že jang-jin = dobro-zlo. To je zřejmě princip, který stojí nad vším. V tom případě Jang znamená dobro, tedy rovnováhu a vznik. Jin zlo, neboli nerovnováhu a zánik.

   Jiné, praktičtější stránky, budou o zdraví, jelikož se několik let pohybuji v oblasti alternativní medicíny. Přestože práce s plazmovým generátorem si toto označení rozhodně nezaslouží, neboť je to zase jen biofyzika. Tam už je to jisté dávno a při práci se běžně používají jak různé typy měření, tak matematicko-fyzikální výpočty.

   Kdybychom se chtěli zamyslet nad otázkou, jak je to v rámci ROVNOVÁŽNÉHO VESMÍRU s vyvážeností JIN a JANG. Nikdo neřekl, že to musí být vyvážené i kvantitativně, a možná to ani nelze takto srovnávat. Obě ty energie mají svůj nezaměnitelný význam, SPOLEČNÝ PŮVOD A PROPOJENOST, takže to není soutěž! Každý je máme v určitém poměru jako součást své osobnosti. Jedno bez druhého nic nezmůže a bez přítomnosti obou by to tu nikoho nebavilo. Někdy je potřeba být v klidu a jindy je nutné okamžitě jednat! Ale prostě jen tak, z principu. JIN nebo JANG, ve smyslu LÁSKA nebo ROZUM?

Je ve vesmíru víc prostoru nebo víc hmoty?